Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Mezun Öğrenciler ve Kariyer Merkezini  (BİKAM) yönetmek ve temsil etmek,
BİKAM’ın faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek,
BİKAM bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,
Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
BİKAM tarafından yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını ve paydaşların katılımını sağlamak,