2.2.6. Kalite Kültürü

Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için yapılanlar;