Görev Tanımları

Görev Tanımları Listesi (Pdf)

DGT-001 REKTÖR GÖREV TANIMI
DGT-002 REKTÖR YARDIMCISI GÖREV TANIMI
DGT-003 DEKAN GÖREV TANIMI
DGT-004 DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMI
DGT-005 YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI
DGT-006 YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI
DGT-007 BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMI
DGT-008 GENEL SEKRETER GÖREV TANIMI
DGT-009 GENEL SEKRETER YARDIMCISI GÖREV TANIMI
DGT-010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI
DGT-011 KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI
DGT-012 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI
DGT-013 ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERİ
DGT-014 ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI
DGT-015 HUKUK MÜŞAVİRİ GÖREV TANIMI
DGT-016 AVUKAT GÖREV TANIMI
DGT-017 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE ve KONTROL İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-019 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-020 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-021 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL ve ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-022 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-023 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI REKTÖRLÜK ve TAHAKKUK İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-024 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM SORUMLUSU YARDIMCISI GÖREV TANIMI
DGT-025 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI
DGT-026 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ
DGT-027 ŞOFÖR
DGT-028 KAMPÜS İÇİ GENEL HİZMET PERSONELİ
DGT-029 İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-030 AKADEMİK BİRİMLER TAŞINIR ve MALİ İŞLER GÖREVLİSİ
DGT-031 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT-PROJE ve PLANLAMA İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-032 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE TEKLİF ve İNCELEME KONTROLLÜK İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-033 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAPIM UYGULAMA İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-034 SATIN ALMA ve TAHAKKUK İŞLEMLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-035 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK İŞLERİ BİRİM GÖREVLİSİ
DGT-036 KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ HİZMETLER BİRİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-037 KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI OKUYUCU HİZMETLERİ BİRİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-038 KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER BİRİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-039 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI BİRİM AKADEMİK GÖREVLİSİ UZMAN GÖREV TANIMI
DGT-040 AKADEMİK BİRİMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİM GÖREVLİSİ
DGT-041 AKADEMİK BİRİMLER PERSONEL İŞLERİ BİRİM GÖREVLİSİ
DGT-042 BÖLÜM SEKRETERİ
DGT-043 MAKAM SEKRETERİ
DGT-044 YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM İŞLERİ GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
DGT-045 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI
DGT-046 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI SİCİL VE DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI
DGT-047 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI
DGT-048 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI
DGT-049 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI
DGT-050 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI SİCİL VE DESTEK ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI
DGT-051 PERSONEL DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI
DGT-052 ŞEF
DGT-052 BİNA GENEL HİZMET PERSONELİ