Esas ve Usuller

Esas Ve Usuller Listesi (Pdf)

EVU-001 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
EVU-002 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ATANMALARI VE GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
EVU-003 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU USUL ve ESASLARI
EVU-004 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER
EVU-005 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) BİRİMİ İŞLEYİŞ USUL ve ESASLARI
EVU-006 AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN İLİŞİĞİ KESİLECEKLERLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR İLE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK EK SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
EVU-007 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ KADROLAR İÇİN NORM KADRO HESAPLAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
EVU-008 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA (BİL-YÖS) İLİŞKİN ESASLAR
EVU-009 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
EVU-010
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ANKET HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE BİRİM ANKET KOMİSYONU USUL VE ESASLARI
EVU-011
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU USUL VE ESASLARI
EVU-012
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ve ÇALIŞMA GRUPLARI USUL ve ESASLARI
EVU-013 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA KULLANILACAK USUL VE ESASLAR
EVU-014 AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN İLİŞİĞİ KESİLECEKLERLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR İLE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK EK SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
EVU-015 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU ALINMASI VE KULLANILMASI HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARI