Tüm Duyurular

TÜM DUYURULAR
30-04-2019 - 2018 Kurum İç Değerlendirme Raporumuz Yayınlanmıştır
06-03-2019 - Akademik Birimler Performans Göstergeleri Tablosu
06-03-2019 - 2018 Birim İç Değerlendirme Raporu Şablonu (KİDR 1.4)
28-12-2018 - Kalite Komisyonu Toplantısı Sunumu (2018/8)
27-10-2018 - Üniversitemiz Dış Değerlendirme Ön Ziyaret Programı
10-10-2018 - Katite Toplantısına İlişkin Sunumlar
28-09-2018 - Kalite Toplantısına İlişkin Sunum
24-09-2018 - Web Sayfası Hazırlık Sayfası Örneği
20-09-2018 - Birim Kalite Kurulu Toplantı Sunumları