İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu

Başkan Genel Sekreter Yard. Murat IŞIK
Üye
Hukuk Müşaviri
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen SEYMEN ÇAKAR
Üye Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer KUYUCU
Üye Şube Müdürü Nigar ÖZALP
Üye Şef Hakan GÖGER