İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu

Başkan Genel Sekreter Yard. Murat IŞIK
Üye Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer KUYUCU
Üye Şube Müdürü Nigar ÖZALP
Üye Şef Hakan GÖGER