İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Başkan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY
Üye İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun HAZER
Üye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aykut EKİNCİ
Üye Genel Sekreter Doç. Dr. Cihan DARCAN
Üye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Alper YILDIRIM