İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Başkan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY
Üye Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihan DARCAN
Üye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aykut EKİNCİ
Üye Genel Sekreter Alper YILDIRIM
Üye
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halil ÜNAL