Temel Değerler

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Bilimsellik, Liyakat ve Adalet

Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite

Paylaşımcılık, Katılımcılık ve Değerlere Saygı

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık

Hukuk Kurallarına ve Yasal Mevzuata Uygunluk