Kalite Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim TAŞ Başkan
Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Üye
Prof. Dr. Cüneyt KOYUNCU Üye
Prof. Dr. Bülent YILMAZ Üye
Prof. Dr. Hakan ÇELİK Üye
Doç. Dr. Cihan DARCAN Üye
Doç. Dr. Cihan KARAKUZU Üye
Doç. Dr. Ülküye Dudu GÜL Üye
Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatih APAYDIN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nurdan SEVİM Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÖZDEMİR KOÇAK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL Üye
Genel Sekreter Üye
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Üye
Öğrenci Temsilcisi Üye