Kalite Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim TAŞ (Başkan)

Prof. Dr. Cüneyt KOYUNCU  (Üye)

Prof. Dr. Bülent YILMAZ  (Üye)

Prof. Dr. Hakan ÇELİK  (Üye)

Doç. Dr. Cihan DARCAN  (Üye)

Doç. Dr. Cihan KARAKUZU  (Üye)

Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih APAYDIN  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan SEVİM  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÖZDEMİR KOÇAK  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL  (Üye)

Öğr. Gör. Yusuf Bahadır KAVAS  (Üye)

Genel Sekreter  (Üye)

Strateji Geliştirme Daire Başkanı  (Üye)

Öğrenci Temsilcisi  (Üye)