Koordinatörlük

Kalite Koordinatörlüğü, 13.12.2017 tarihli ve 170/6 sayılı Üniversitemiz Senato kararıyla kurulmuş olup koordinatörlüğün sekreterya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Kalite Koordinatörü olarak Prof. Dr. Bülent YILMAZ görev yapmaktadır.