Yönetim

Prof. Dr. İbrahim TAŞ Rektör
Prof. Dr. Bülent YILMAZ Kalite Koordinatörü
Alper YILDIRIM Kalite Koordinatör Yardımcısı