Koordinatörlük

Koordinatörlüğün amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin, iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerinin tam olarak yerine getirilmesine yönelik güvence sağlayabilmek amacıyla yapılacak işlemleri düzenlemektir. Bu amacı yerine getirebilmek için aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmektedir;

  1. Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürsürülmesini sağlamak.
  2. Üniversitenin Stratejik Planlama, Performans Programı, İç Kontrol ve KAYSİS Belgeleri faaliyetlerini koordine etmek.
  3. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek.
  4. Birim Kalite Kurulları ile koordinasyonu sağlamak, eğitimler düzenlemek.

Koordinatörlüğün sekreterya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Kalite Koordinatörü olarak Prof. Dr. Bülent YILMAZ görev yapmaktadır.