Yönetim Sistemleri Çalışma Grubu

1 Prof. Dr. Hanife Mut Başkan
2 Prof. Dr. Cihan Darcan Üye
3 Prof. Dr. Oğuz Arslan Üye
4 Doç. Dr. Mehmet Özdemir Üye
5 Alper Yıldırım Üye
6 Necmi Güven Üye