Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri İzleme Çalışma Grubu

1 Prof. Dr. Harun Mindivan Başkan
2 Prof. Dr. Cihan Darcan Üye
3 Prof. Dr. Cihan Karakuzu Üye
4 Dr. Öğr. Üyesi Serkan Varsak Üye
5 Alper Yıldırım Üye
6 Murat Fidan Üye
7 İlbay Vurdular Üye