Eğitim Öğretim Çalışma Grubu

1 Prof. Dr. Nurgül Özbay Başkan
2 Doç. Dr. Ülküye Dudu Gül Üye
3 Dr. Öğr. Üyesi Derya Şenal Üye
4 Dr. Öğr. Üyesi Gamzenur Özsin Üye
5 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sezer Üye
6 Öğr. Gör. Ahmet Tuhan Üye
7 Öğr. Gör. Burakhan Çubukçu Üye
8 Öğr. Gör. Enes Veli Üye
9 Alper Yıldırım Üye
10 Sezer Kuyucu Üye