Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Çalışma Grubu

1 Prof. Dr. Harun Mindivan Başkan
2 Prof. Dr. Cihan Darcan Üye
3 Doç. Dr. Tolga Torun Üye
4 Doç. Dr. Levent Değirmenci Üye
5 Dr. Öğr. Üyesi Atıl Taşer Üye
6 Dr. Öğr. Üyesi Yakup Öztürk Üye
7 Alper Yıldırım Üye