Anket Hazırlama ve Değerlendirme Çalışma Grubu

1 Prof. Dr. Nurgül Özbay Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Buket Bora Semiz Üye
3 Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Sevim Üye
4 Öğr. Gör. Bülent Turan Üye
5 Arş. Gör. Dr. İbrahim Arık Üye
6 Arş. Gör. Arif Damar Üye
7 Alper Yıldırım Üye