Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu

1 Prof. Dr. Hanife Mut Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Fadime Özdemir Koçak Üye
3 Dr. Öğr. Üyesi Musa Özkan Üye
4 Alper Yıldırım Üye
5 İsmail Akgün Üye