Birim Kalite Kurulları

AKADEMİK BİRİMLER
 1  Kalite Komisyonundan Üye  1 Kişi
 2  Dekan veya Dekan Yardımcısı / Müdür veya Müdür Yardımcısı  1 Kişi
 3  Bölüm Başkanı veya Yardımcısı  1 Kişi
 4  Fakülte / Enstitü / Yüksekoul Sekreteri  1 Kişi

 

İDARİ BİRİMLER
1 Daire Başkanı 1 Kişi
2 Şube Müdürü 1 Kişi
3 Şef veya Memur 1 Kişi