Tanım

3+1 Eğitim Modeli
Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları örgün öğretim öğrencilerinin Meslek Yüksekokullarınca uygun bulunan yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel sektöre ait nitelikli meslek elemanı olarak görev yapacakları iş yerlerinde, üçüncü ve/veya dördüncü yarıyıllarda alacakları “İş Yeri Uygulaması” dersi kapsamında; iş yerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemleriyle yeni teknolojileri tanımalarını sağlayıcı faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulama eğitimlerinin başlatılması, yürütülmesini içeren eğitim modelidir.