Misyon ve Vizyon

Misyon

Dünyada ve ülkemizdeki gelişim ve değişim boyutları sürekli izlenerek, topluma küresel standartlarda bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal yönü gelişmiş bireyler kazandırmak; Disiplinlerarası bir yaklaşımla oluşturulan ve sektörel gelişmeler izlenerek sürekli güncellenen ders programlarımız kapsamındaki derslerin nitelikli fiziksel koşullarda, her türlü teknolojiden yararlanılarak ve uygulamaya yönelik yürütülmesi yoluyla analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisi gelişmiş mezunlar yetiştirmek; Etkileşimci bir yaklaşımla yerel ve ülke genelinde iş dünyasının ve toplumun gereksinmelerine karşılık vererek, kalkınma çabalarına kurumsal katkı sağlamaktır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve bilimsel başarılarıyla, eğitim-öğretim kalitesiyle tanınan bir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, yenilikçi ve paylaşımcı bir yüksek öğretim kurumu kimliği altında, işletme bölümlerinin en iyileri arasında yerimizi almaktır.