Bölüm Hakkında

Amaç

Dünya’ da ve Ülkemizdeki gelişim ve değişim boyutları sürekli izlenerek, topluma küresel standartlarda bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal yönü gelişmiş bireyler kazandırmak;

Disiplinlerarası bir yaklaşımla oluşturulan ve sektörel gelişmeler izlenerek sürekli güncellenen ders programlarımız kapsamındaki derslerin nitelikli fiziksel koşullarda, her türlü teknolojiden yararlanılarak ve uygulamaya yönelik yürütülmesi yoluyla analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisi gelişmiş mezunlar yetiştirmek;

Etkileşimci bir yaklaşımla yerel ve ülke genelinde iş dünyasının ve toplumun gereksinmelerine karşılık vererek, kalkınma çabalarına kurumsal katkı sağlamaktır.

Ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve bilimsel başarılarıyla, eğitim-öğretim kalitesiyle tanınan bir Fakülte olarak, yenilikçi ve paylaşımcı bir Yüksek öğretim kurumu kimliğinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin en iyileri arasında yerimizi almaktır.

 Öğrencilere Sağlanan Olanaklar

Fakültemizin kendisine ait yemekhanesi ve bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Kampüste basketbol, voleybol ve tenis sahası öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğrencilerin çeşitli spor faaliyetlerinde bulunabileceği branşlar için teknik malzemeler de bulunmaktadır. Masa tenisi ve satranç da bu faaliyetler arasında yerini almaktadır. Alanıyla ilgili pek çok kitabın bulunduğu kütüphane öğrencilerin erişimine açıktır.

Öğrenciye Sağlanan İstihdam Olanakları

Programı başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, lisans derecesine sahip olup, gerekli prosedürleri yerine getirdiği takdirde, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, uzman ya da doktor unvanlarını kazanabilirler. İşletme lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler girişimcilik ruhuna sahip, yönetici birer birey olarak tüm işletme dallarında iş bulabilme imkanına sahiptirler. Mezunlar, kamu ve özel sektörde geniş istihdam olanaklarına sahip olacaklardır. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Maliye Bakanlığı vb. uzmanlık sınavları, yanında, bankaların ve diğer kuruluşlarının sınavlarında başarılı olduğu takdirde, çeşitli kademelerde görev alabilecektir.