Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan Prof. Dr. Dursun HAZER
Üye Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY
Üye Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Üye Prof. Dr. Abdülhalık BAKIR
Üye Doç. Dr. Musatafa BAŞ
Üye Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Üye Yrd.Doç.Dr. Mehmet HABERLİ