3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi

Her eğitim-öğretim yarıyılında birimimizde tarafından zorunlu derslerin yanı seçmeli dersler belirlenerek, öğrencilerin danışmanları kontrolünde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçme işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanmaktadır.

Seçmeli derslerin Bologna sürecine uygun sayı ve yüzdede olabilmesi için:

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59054 adresinde verilen yönetmeliğine göre ders planları hazırlanmaktadır. Ders pprogramları ve ders seçme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden tanımlanmakta ve yapılmaktadır. Uygulamasında; öğrencilere seçmeli gereken derslerden daha fazla sayıda ders açılarak, onların ders seçmeleri sağlanıyor ve sistem üzerinden danışmanlarla iletişim halinde istedikleri dersi seçebilmektedirler

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları

Birimimizde Seçmeli Ders Programları ve buna yönelik ders seçme işlemleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden tanımlanmakta ve yapılmaktadır. Seçmeli ders uygulamasında; öğrencilere seçmesi gereken derslerden daha fazla sayıda ders açılarak, onların ders seçmeleri sağlanmaktadır ve sistem üzerinden danışmanlarla iletişim halinde ders seçim işlemi yapılmaktadır.

Kanıt:    http://w3.bilecik.edu.tr/islamiilimler/ogrenci/ders-plani/