3.3.7. Deneyimleme

Fakültemizde staj uygulaması bulunmamaktadır.

3.3.7.1.Süreçler

Fakültemizde staj uygulaması bulunmamaktadır.

3.3.7.2.Paydaş güvenceleri

Fakültemizde staj uygulaması bulunmamakla beraber, paydaşlar ilgili yönergeler ile güvence altına alınmaktadır.