3.3.3. Yetkinlikler

Fakültemizdeki öğretim üyelerinin öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt dışı akademik toplantı ve faaliyetlere gönderilmesi teşvik edilerek kendilerini güncellemeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır. Bu amaçla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü, Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139898) takip edilmektedir.