3.3.2. Yayılımlar

Öğrenci merkezli eğitim politikası doğrultusunda yapılması planlanan uygulamalar EBYS üzerinden, web sayfası, Öğrenci Bilgi Sistemi ve Fakültemiz panolarından duyurular yapılarak iletilmektedir.

3.3.2.1.Bilinirlik

Bu politikanın birimdeki bilinirlik düzeyi;

Bu politikanın birimdeki bilinirlik düzeyi; mail adresleri, EBYS ve web sayfaları üzerinden sağlanmaktadır.