3.3.16. Alan Dışı Öğrenme

Birimimizde Öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanmaları ders dışı etkinlikler, uzaktan eğitim koordinatörlüğü kapsamındaki dersler ve kulüp faaliyetleriyle güvence altına alınmaktadır.