3.3.15. Öğrenci Şikâyetleri

BŞEÜ Lisans ve Lisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili yönergeler çerçevesinde, Birimimizde öğrencilerin şikâyetleri dilekçe yoluyla kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca; öğrenci bilgi sistemi, şikâyet ve öneri kutuları ve mail yoluyla da öğrenci şikâyetleri alınmaktadır.

3.3.15.1.Şikâyet giderme politikaları

Fakültemizde şikâyete konu olan hususlar ilgili kurullarda görüşülerek değerlendirilmektedir.