3.3.14. Öğrenci Hakları

Üniversitemizde, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Haklı ve Geçerli dedenler Yönergesi hazırlanmıştır.

Kanıt: (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/59047)    B.Ş.E.Ü. Haklı ve Geçerli nedenler Yönergesi