3.3.10. Öğrenci Danışmanları

  • Danışmanlık sistemi geliştirilmiş ve ilan edilmiştir,
  • Öğrenci danışmanı ile Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden çevrimiçi iletişim kurabilir ve işlemlerini interaktif olarak gerçekleştirebilir,
  • Öğrenciler danışman öğretim üyelerine sosyal ve kültürel konularda da başvurup bilgi alabilir,
  • Öğrenciler bölüm başkanlığı, fakülte birimleri, sağlık, kültür ve spor daire başkalığı birimlerinden koordineli olarak destek alabilir,
  • Bitirme ödevi tez danışmanlıkları mevcuttur.

3.3.10.1. Etkinlikler

  • Öğrencilerle iletişim danışmanlık sistemi ile kurulur,
  • Öğrenciler dilek ve görüşlerini danışmanları ile anlatabilir,
  • Yazılı anketler ile dersler, öğretim üyeleri vb. konularda geri besleme alınır

3.3.10.2. Değerlendirme

Bölüm/Anabilim Dalı Akademik Kurul toplantıları düzenlenir,

3.3.10.3. Başarı Ölçümleri

Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak ara sınav, kısa sınav, ödev, uygulama ve final sınavları ile hedeflenen ders öğrenme çıktılarında ifade edilen kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığını ve hangi oranda ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır.

3.3.10.4. İlan

Öğrencinin başarısını ölçme ve değerlendirme (BDY) süreçleri öğrencilere Web ve ÖBS sistemi ile ilan edilmektedir. Ayrıca, ders tamamlama ve mezuniyetle ilgili koşulların yeterliliği ve ilgili uyarıları (kredi eksikliği) öğrenci bilgi sisteminde öğrenci sayfalarında verilmektedir.  Ders seçme ekranında ve akademik form ile öğrenciye sunulmaktadır.

3.3.10.5. Güvence

Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi güvence altına almak için gerekli koşullar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hazırlanmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖBS) ile güvence altına alınır.

Kanıt: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778           Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği