3.3.1. Politikalar

Kurumda öğrenci merkezli öğrenme (aktif) konusunda uygulanan politikalar;

Öğrenci merkezli öğrenmenin aktif olarak yürütülmesi için ders programları ve planlarının Bologna kriterlerine uyumlu şekilde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda;

  • Öğrenci merkezli öğretime önem verilir,
  • Öğrencilerle her aşamada düzenli iletişim kurulur,
  • Düzenli olarak öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimleri toplanır,
  • Proje, ödev, sosyal sorumluluk etkinlikleri ve teknik geziler yapılır.

3.3.1.1. Eğitim Politikası

Öğrenciler kuramsal bilgi edinirken, iletişim toplantıları ve geri bildirim anket çalışmaları düzenlenerek müfredata uygun olacak şekilde akademik sunum şeklinde ödev çalışmaları, kısa süreli sınavlar ve programın yürütülmesinde öğrencilerin aktif bir şekilde rol almaları sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrenci temsilcisininde kurullara katılması sağlanarak programın yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol alması sağlanması planlanmaktadır.