3.1.1. Program Tasarımı

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesi ve ders içeriklerinin tasarımında iç ve dış paydaş katkısı; Üniversitemizin Stratejik hedefleri ve Fakültemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, YÖK kriter ve kararları göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim programları tasarlanmaktadır. Ders bilgi paketlerine ilişkin bilgilere Üniversitemiz internet sayfasında bulunan  (http://bologna.bilecik.edu.tr) adresinden ulaşılabilmektedir.