3.1.5. Çıktı-TYYÇ Uyumu

Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan Bologna süreci kapsamında birimler program yeterliliklerini TYYÇ uyumlu olacak şekilde tasarlamaktadır. TYYÇ esasları doğrultusunda, programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıkları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu maksatla Fakültemiz, her akademik yarıyıl sonrasında o dönem ders veren öğretim elemanları ve zaman zaman dış paydaşlarla değerlendirme toplantıları yaparak, program yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasındaki ilişkilendirmeyi gözden geçirmektedir. (http://bologna.bilecik.edu.tr)