3.1.3. Faaliyetler

Öğrencileri mesleki ve sosyal açıdan yetkinliğini geliştirmek için;

  • Öğrenci panelleri,
  • Hitabet ve dinî pratikleri uygulama faaliyetleri,
  • Dini içerikli sosyal organizasyonlar düzenlemek.