1.5. Ar-Ge

Birimin araştırma sürecinin değerlendirmesinin yapılması beklenmektedir. Araştırma süreci, birimin sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. Aşağıda farklı başlıklar altında listelenen sorular, birimde araştırma sürecinin yönetildiği mekanizmaların etkinliğine, sürecin girdi ve çıktıları ile değerlendirilerek araştırma sürecinin bir bütün olarak değerlendirmesinin yapılabilmesine olanak sağlamak üzere yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.