1.4. Eğitim-Öğretim

Fakültemizin öğretim süresi 1 yıllık Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’ndan sonra 4 yıldır. Öğretim Yılı başında yapılan Arapça Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olup doğrudan Fakülteye devam etmektedirler. Öğrencinin lisans programından mezun olabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az 240 AKTS’lik dersi başarı ile tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve tüm derslerden en az DD veya YT notu alması gerekmektedir. 2017/2018 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren İlahiyat Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Derslerinin verilmeye başlaması ile birlikte mezunlardan ek bir formasyon belgesi istenmeden Öğretmen olmalarına imkan sağlanmıştır. (bkz.https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/41946)