1.1. İletişim Bilgileri

Kalite Tem. Prof. Dr. İbrahim TAŞ, ibrahim.tas@bilecik.edu.tr, 0 228 214 12 70

İslami İlimler Fakültesi

Görevi Adı Soyadı Unvanı İletişim Bilgileri
Kalite Temsilcisi* Prof. Dr. İbrahim TAŞ Dekan V. 0 228 212 1270
Kalite Raportörü** Özcan ÇINAR Fakülte Sek. V. 0 228 212 1273

İslami İlimler Programı Kalite Komisyonu Üyeleri

Görevi Adı Soyadı Unvanı İletişim Bilgileri
Eğitim Öğretim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Adnan ARSLAN Bölüm Başkanı 0 228 212 2103
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih YALÇIN Bölüm Başkanı 0 228 212 1279
Yönetim Sistemleri Sorumlusu Öğr. Gör. Enes VELİ Öğretim Görevlisi 0 228 212 2193
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Arş.Gör. Muharrem TURAN Araştırma Görevlisi 0 228 212 1963
Anket hazırlama ve değerlendirme Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Nurullah AYDENİZ Öğretim Üyesi 0 228 212 1935
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Öğr. Gör. Ramazan ÇÖKLÜ Öğretim Görevlisi 0 228 212 1995

(KIDR/1/1.1/04)