1.2. Tarihsel Gelişimi

İslami İlimler Fakültesi, 10 Temmuz 2013 tarih ve 28703 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847939, 847950 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır. (KIDR/1/1.2/04)

Fakültemiz bünyesindeki bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifler 09.10.2013 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. Maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesine bağlı olarak “Temel İslâm Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, “Felsefe ve Din Bilimleri” bölümleri ile bu bölümlerin bünyesine bağlı olarak on anabilim dalı ve bunların bünyesine bağlı olarak da yirmibeş bilim dalı kurulmuştur. (KIDR/1/1.2/04)

Fakültemiz akademik yapısının yeniden düzenlenmesi 11.05.2017 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı kanun’un 3. Maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesindeki bölümlere bağlı olarak oniki anablim dalı ile son halini almıştır. (KIDR/1/1.2/04)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 20.04.2017 tarihli toplantısında Fakültemiz İslami İlimler Programının Öğretim Dilinin %30 Arapça uygulanmasına ve Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfının açılmasına karar vermiş olup 2017-2018 Eğitim-Öğretim öğretim yılı itibari ile toplamda 61 öğrenciyle eğitim öğretime başlamıştır. (KIDR/1/1.2/04)

 

      Toplam Öğrenci Sayısı

SINIF 2017-2018 2018-2019
Hazırlık Sınıfı 61 64
1.Sınıf ….. 59
TOPLAM 123

     

      Toplam Akademik Personel Sayısı

S.N. KADRO UNVANI SAYISI
1 Profesör 1
2 Doçent 2
3 Doktor Öğretim Üyesi 9
4 Öğretim Görevlisi 3
5 Araştırma Görevlisi 11
6 Yabancı Uyruklu Öğr. Gör. (Sözleşmeli) 2
  TOPLAM 30

    

      Toplam İdari Personel Sayısı

S.N. KADRO UNVANI SAYISI
1 Fakülte Sekreteri 1
2 Memur 1
3 Bilgisayar İşletmeni 1
4 Teknisyen 1
  TOPLAM 4

      Altyapı Durumu

Çalışma Ofisi Sayısı Ofis Yüz Ölçümü Derslik Sayısı Derslik Yüz Ölçümü Derslik Kapasite Depo/Arşiv
20 445 m² 6 630 m² 416 m² 20 m²