6. Sonuç ve Değerlendirme

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunulması beklenmektedir. Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen iyileşmeye açık yönlerin giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve ilerleme kaydedilemeyen noktaların neler olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi ayrıntılı olarak verilmelidir.

Fakültemiz daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmemiş olup, güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönleri;

Birimin Güçlü Yönleri;

* Öğrenci memnuniyetini önemseyen yönetim anlayışına sahip olması,

*Akademik yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış olması,

*Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu kriterlere uygun bir Fakülte Dergisi’nin yayınlanmasına 2016 yılı itibari ile başlamış olması,

*Anabilim dalları bazında öğretim üyesi ihtiyacının, büyük ölçüde giderilmiş olması,

* Ders içeriklerinin emsal standartlarına uygunluğu,

* Öğrenciler için sosyal imkânların yeterli olması,

* Fakültemizin coğrafi olarak iyi bir bölgede olması,

Fakültemiz deneyimli ve aynı zamanda genç bir akademik kadroya sahip olduğundan, sürekli gelişim ve değişimlere ayak uydurabilen, istekli ve yenilikçi, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendini sürekli geliştirme arzusu içerisinde tutan, güncel problemlere bilimsel ve evrensel nitelikli yaklaşımla çözüm üretme gayretinde, bilgili, donanımlı ve nitelikli İslam İlimleri uzmanları yetiştirme amacı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu özellikleri ile Fakültemiz eğitim kurumları içerisinde saygın bir kimlik kazanmayı hedeflemektedir.