Yönetmelik ve Yönergeler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Ölçütler)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği 

Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yazışma Ve Evrak/Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Dışı Etkinlikler Dersi Yönergesi 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kongre, Kurultay, Sempozyum Ve Diğer Etkinlikleri Düzenleme Yönergesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Özel Ve Misafir Öğrenci Yönergesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sınav Uygulama Esasları Yönergesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ders Planı Hazırlama, Uygulama Ve İntibak Esasları Yönergesi 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Haklı Ve Geçerli Nedenler Yönergesi 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Başvuru Ve Kayıt Kabul Yönergesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü Yönergesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayın Yönergesi 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diploma, Diploma Eki İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge