Fakülte Yönetim Kurulunun Yetki, Görev ve Sorumluluğu

  1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  2. Fakültenin eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
  3. Fakülte yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  4. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.