Dekan Yardımcısının Yetki, Görev ve Sorumluluğu

  1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek,
  2. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak,
  3. Yetki devri ve görevlendirme yoluyla verilen görevleri yapmak,