Vizyon

İslam Dinini, temel kaynaklarından hareketle bilimsel bir yaklaşımla anlayıp yorumlayabilen, yaptıkları bilimsel çalışmalar ve etkinlikler ile toplumun ve insanlığın dini konularda sorunlarına çözüm üreten, ülkemizde ve dünyada alanlarında saygın din bilginleri yetiştiren; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, dini konularda nitelikli mezunlar veren bir fakülte olmaktır.