İdari Personel

Fakülte Sekreter V.

Taşınır ve Mali İşler Görevlisi

Personel İşleri Birim Görevlisi,Makam Sekreteri,Bölüm Sekreteri

Öğrenci İşleri Birim Görevlisi