İdari Personel

Fakülte Sekreter V.

Öğrenci İşleri Birim Görevlisi,Taşınır ve Mali İşler Görevlisi

Personel İşleri Birim Görevlisi,Makam Sekreteri,Bölüm Sekreteri