İdari Personel

Fakülte Sekreter V.

 Taşınır ve Mali İşler Görevlisi

Öğrenci İşleri Birim Görevlisi, Bölüm Sekreteri

Personel İşleri Birim Görevlisi,Makam Sekreteri