İdari Personel

Fakülte Sekreter V.

 Taşınır ve Mali İşler Görevlisi

Öğrenci İşleri Birim Görevlisi, Bölüm Sekreteri

Makam Sekreteri, Personel İşleri Birim Görevlisi