Misyon

Fakültemizin misyonu; İlahiyat ve İslami ilimler alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek; ortaöğretim kurumları ile din hizmetlerini yürüten teşkilatlarda görev alabilecek nitelikli bireyler yetiştirmek; çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dinin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması hususlarında öncülük etmek; dinin birlikte yaşama ve toplumsal barışa katkısını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.