Hakkımızda

İslami İlimler Fakültesi, 10 Temmuz 2013 tarih ve 28703 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847939, 847950 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

Fakültemizde Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl olup, Eğitim-Öğretim dili %30 Arapçadır. İslami İlimler Programında 4 yıla ek olarak 1 yıl zorunlu hazırlık okutulmaktadır.  Fakültemizde uygulanacak Eğitim-Öğretimle İslami ilimler ve Din Bilimleri alanında donanımlı ve yetkin öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Fakülte bünyesinde akademik olarak “Temel İslâm Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, “Felsefe ve Din Bilimleri” bölümleri ve bu bölümler altında on Anabilim Dalı yer almaktadır.