Hakkımızda

İslami İlimler Fakültesi, 10 Temmuz 2013 tarih ve 28703 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847939, 847950 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfına 61 öğrenci ile öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Fakültemizde Eğitim-Öğretim süresi 4 yıl olup, Eğitim-Öğretim dili % 30 Arapçadır. İslami İlimler Programında 4 yıla ek olarak 1 yıl zorunlu Arapça Hazırlık okutulmaktadır. Fakülte bünyesinde akademik olarak “Temel İslâm Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, “Felsefe ve Din Bilimleri” bölümleri ve bu bölümler altında oniki Anabilim Dalı yer almaktadır.