Tefsir Anabilim Dalı

Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Yusuf ALEMDAR (TEFSİR ANABİLİM DALI BAŞKANI)

Arş. Gör. Muharrem TURAN

Arş.  Gör. Abdulvahap KÖSESOY

Arş. Gör. Mustafa Talha AKKİRAZ