Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı

Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Ülfer KARABULUT

Arş. Gör. Muhammet YURTKURAN