Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Dursun HAZER

Yrd. Doç. Dr. Avnullah Enes ATEŞ (ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI BAŞKANI)

Okt. Abdullah AYDIN

Okt. Sawsan ALAFYONİ

Okt. Ehssan DALAL

Arş. Gör. M. Filiz YILDIRIM

Arş. Gör. Elif Gül GÖKHAN