Temel İslam Bilimleri

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dursun HAZER 
Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır. Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim ve bilim dalları bulunmaktadır:

ARAP DİLİ VE BELAGATİ Anabilim Dalı

Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Dursun HAZER

Yrd. Doç. Dr. Avnullah Enes ATEŞ (ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI BAŞKANI)

Okt. Abdullah AYDIN

HADİS Anabilim Dalı
– Hadis Tarihi ve Usulü
– Hadis

Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Ahmet ÖKDEM

Arş. Gör. Recep ÖZPINAR

İSLAM HUKUKU Anabilim Dalı
– İslam Hukuku Tarihi ve Usulü
– İslam Hukuku

Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Seher Erdem ÖRS

KELAM ve İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Anabilim Dalı
– Kelam Tarihi
– Kelam
– İslam Mezhepleri Tarihi

Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Ülfer KARABULUT

TASAVVUF Anabilim Dalı
– Tasavvuf Tarihi
– Tasavvuf

Öğretim Elemanları

Yrd. Doç. Dr. Nuran DÖNER

TEFSİR Anabilim Dalı
– Tefsir Tarihi ve Usulü
– Tefsir
– Kur’an-ı Kerimi Okuma ve Kıraat

Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Yusuf ALEMDAR (TEFSİR ANABİLİM DALI BAŞKANI)

Arş. Gör. Muharrem TURAN

Arş.  Gör. Abdulvahap KÖSESOY

Arş. Gör. Mustafa Talha AKKİRAZ