Temel İslam Bilimleri

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dursun HAZER

Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır. Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim ve bilim dalları bulunmaktadır:

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Dursun HAZER

Yrd. Doç. Dr. Avnullah Enes ATEŞ (ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI BAŞKANI)

Okt. Abdullah AYDIN

Arş. Gör. M. Filiz YILDIRIM

Arş. Gör. Elif Gül GÖKHAN

Hadis Anabilim Dalı
– Hadis Tarihi ve Usulü
– Hadis

Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Ahmet ÖKDEM

Arş. Gör. Recep ÖZPINAR

Fıkıh Anabilim Dalı
– İslam Hukuku Tarihi ve Usulü
– İslam Hukuku

Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Seher Erdem ÖRS

Arş. Gör. Müddessir DEMİR

Arş. Gör. Yasemin Çelikhası YIKAR

Kelam ve İtikadî İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
– Kelam Tarihi
– Kelam
– İslam Mezhepleri Tarihi

Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Ülfer KARABULUT

Arş. Gör. Muhammet YURTKURAN

Tasavvuf Anabilim Dalı
– Tasavvuf Tarihi
– Tasavvuf

Öğretim Elemanları

Yrd. Doç. Dr. Nuran DÖNER

Tefsir Anabilim Dalı
– Tefsir Tarihi ve Usulü
– Tefsir
– Kur’an-ı Kerimi Okuma ve Kıraat

Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Yusuf ALEMDAR (TEFSİR ANABİLİM DALI BAŞKANI)

Arş. Gör. Muharrem TURAN

Arş.  Gör. Abdulvahap KÖSESOY

Arş. Gör. Mustafa Talha AKKİRAZ

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı